Dijital Flama ile Firmaların Temsil Edilmesi

Tarih: 08.09.2020 Görüntüleme: 319

    
Kurumsallaşan firmaların kendilerini ifade eden bir logoya sahip olması ticari anlamda bir marka oluşumunun vazgeçilmez unsurlarından kabul edilmektedir. Tanıtım materyalleri üzerinde yer alan logo güçlü firma anlayışının ve markanın kalıcı olmasının vazgeçilmez unsurlarından birini teşkil etmektedir. Tıpkı güçlü bir Ulusun en önemli sembolünün bayrak olması gibi güçlü bir firmanın da logo ve marka isminin yer aldığı flamalar da en önemli tanıtım ve sembol görsellerinin başında gelmektedir. Bu noktada dijital flama imalatçısı kavramı devreye girmektedir. Dijital bayrak ve flama imalatçısı tarafından başta Ülkemizin şanlı bayrağı olmak üzere, spor takımı flama ve bayrakları, siyasi parti flama ve bayrakları, sivil toplum örgütleri ve önemli kurumsal firmaların flama ve bayrakları dijital baskı kalitesi ile basılmaktadır.

Flama Üretiminde Dijital Kalite

                                   

Flama ve bayrak temsil edilen kurumun öz varlığını ifade ettiği için her dönemde özel bir önem verilerek üretilmiştir. Geleneksel yöntemlerin kullanıldığı dönemlerden günümüze dek flama ve bayrak üzerinde yer alan unsurların tam olarak aktarılması, baskı nesnesinin yüksek bir kalitede olması gerekliliği büyük bir önem taşımaktadır. Bu noktada dijital flama imalatçısı dijital teknolojinin verilerini de kullanarak hata riskini ortadan kaldıran üretimler gerçekleştirmektedir. Bu nedenle firmaların flama üretiminde dijital baskıyı tercih etmeleri olası hataların ortadan kaldırılması yönünden de büyük bir önem teşkil etmektedir.

Dijital Flama Nedir ?

Ülkelerin, sivil toplum kuruluşlarının, spor takımlarının ve kurumsallaşan firmaların da içerisinde yer aldığı geniş bir yelpazede adı geçen kuruluşların tanıtım unsur ve sembollerinin yer aldığı ve görsellerle oluşturulan bir imza niteliğinde olan flamanın dijital flama imalatçısı tarafından dijital baskı tekniği ile üretilmesi ile oluşturulan tanıtım unsuruna dijital flama denilir. Geleneksel baskı sistemlerinde yer alan kalıp, film gibi tekniklerin kullanılmasına gerek kalmadan bilgisayarda üretilen tasarım, logo gibi unsurların doğrudan baskı nesnesi olan flama üzerinde kusursuz bir şekilde yer alması sağlanır. Kullanılan dijital baskı yöntemi flamanın kullanılacağı alana göre tespit edilerek görsel kalite ve dayanıklılığın temel alındığı bir anlayışla zaman kaybı ve hata olasılığı bulunmaksızın istenilen sayı ve ölçüde üretilir.


    Bu konuyu tek tıkla paylaşın