Dernek Bayrağı

Dernek Bayrağı Hakkında Genel Bilgi

Dernek Flaması - Dernek Bayrağı İmalatı

            Dernekler, kazanç paylaşma amacı dışında ideal bir amaca yönelmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Dernekler, sivil toplumda çok önemli söze sahip olan kurumlardır ve bu kurumları temsil eden çeşitli semboller vardır. Bu sembollerin başında dernek flaması veya dernek bayrağı gelir. Bayraklar, kurum ve kuruluşları olduğu gibi ülkeleri ve bölgeleri de temsil eden bir göstergedir. Bayrakların ve flamaların yapımı, şekli kanunla belirlenmiştir.

            Flamalar, bayraklar genellikle çok sayıda insanın bulunduğu ortamlarda sergilenmek için kullanılır. Bunlara seminerler, toplantılar, açılışlar, fuar, gösteri ve festivaller dâhildir. Üzerinde logo bulunan bayraklarda daha parlak renkler kullanılır.

 DERNEK FLAMALARINDAKİ DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

            Dernek flamaları imalatı son yıllarda artış göstermektedir. Ülkemizde ve dünyada dernek sayısının çok sayıda artmasıyla, sivil toplum kuruluşlarının toplumdaki baskısı, etkisi artmıştır. Dernekler seslerini, amaçlarını insanlara en iyi şekilde anlatabilmek için kendilerine bir sembol arıyorlar. Derneklerin sembol olarak seçtiği bayraklar ve bayrakların imalatı, ülkede ve dünyada çeşitli iş kollarının istihdam edilmesine neden olmaktadır. Ekonomik yönden bu istihdam ayrı bir öneme sahiptir.

            Dernek bayraklarının, flamalarının imalatı konusunda Türkiye'nin her yerinde, bu işte profesyonelleşmiş kişiler ve kuruluşlar var. Türkiye'de bayrak ve flama imalatı ve satışı hususunda, yüksek kalitede bayraklar üretilmektedir. Bazı kuruluşlar ürün çeşitliliğinin zenginliğinden ve yaptıkları işin kalitesinden dolayı siparişlere yetişememektedir. Bu konuda çok sayıda talep vardır.

 DERNEKLER BAYRAKLARA ÖNEM VERİYOR

            Tüm dernekler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar, kendilerini temsil eden bayraklara ve flamalara gereken özeni gösteriyorlar. Dernek bayrağı imalatı veya dernek flaması imalatını özenle takip eden dernekler, insanların sevgisini ve saygısını kazanmak açısından bayrakların ne kadar önemli olduğunun farkına vardıklarını söylüyorlar. Bunun için dernek bayrağı imalatı için istenen ebatlarda, renklerde ve parlakta olmasına dernekler özellikle dikkat etmektedirler.

 DERNEK FLAMALARININ KUMAŞI NASIL?

            Flama imalatında kullanılacak kumaş, flamanın sergilenecek olduğu yere göre değişiklik gösterir. Dışarıda sergilenecek flamanın çok daha kaliteli boyaya sahip olması gerekir ve artı olarak kumaşı daha kaliteli olmak zorundadır. Kumaşın kalitesinin artması maliyetin de artmasına sebep olmaktadır. O yüzden dışarıda sergilenecek olan bayrakların maliyeti daha fazladır.

FLAMA BAYRAK ÖLÇÜLERİ

40×100 cm 50×100 cm 50×120 cm 50×150 cm 50×200 cm
60×180 cm 65×200 cm 70×200 cm 70×250 cm 75×300 cm
100×300 cm 100×400 cm 150×400 cm 150×500 cm 200×800 cm

ÜÇGEN BAYRAK ÖLÇÜLERİ

15×22,5 cm 20×30 cm 25×35 cm 30×45 cm 40×60 cm
50×75 cm 70×105 cm 80×120 cm 100×150 cm 150×225 cm