Türk Bayrağı

Türk Bayrağı Hakkında Genel Bilgi

Türk Bayrağı

Bayrak bir ülkenin varlığının ve bekaasının sembolüdür. Eski Hititlerde, bayrak yere düştüğünde savaşın kaybedildiği anlaşılırdı, kalenin burçlarına dikilen bayrak ise o kalenin ele geçirildiğini göste-rirdi. Romalı asker ise bayrağı teslim etmektense ölmeyi tercih ederdi.

Kısacası bayrak eski çağlardan beri önemli bir semboldür ülkeler için. Aslında Sembol haline gelmeden önce bile, bayrak olgusunun tam olarak yerleşmediği zamanlarda bile bayrak önemliydi ordular için. Çünkü bayrak, aslında o zamanlar daha çok flamalar savaş meydanında, askerin yönünü ya da grubunu tayin etmesi için kullanılırdı. Sonra sonra çok flamalı dönemlerden tek bayrak dönemlerine geçildiğinde artık bütün bir ülkenin topyekün simgesi oldu bayraklar.

Ülkeler, kendilerine bayrak seçerken simgesel olarak düşünmüştür genellikle. Örneğin Amerikan bayrağındaki mavi renk özgürlüğün rengidir. Fransız bayrağının beyazı barışı simgeler v.s. Ülkemiz için önemli olan Türk Bayrağı ise savaş meydanlarında, vatanı uğruna can veren şehitlerimizin simgesidir.

Bayrağımız ile ilgili çıkışı, simgelerin neler olduğu, hikayeleri.... Pek çok anlatı vardır.

Türk Bayrağı’nın Oluşması

Bayrağımız, henüz Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan çok yıllar önce Hun İmparatorluğu döneminde şekillenmeye başlamıştır aslında. O zamanlar Türk Bayrağı olarak düşünülebilecek üç sancak kullanılırmış: Al, Ak ve Gök sancaklar. Türkler, güneş tanrısını temsilen kırmızı, gök tanrı için mavi renk en çok kullanılan renklermiş.

Kısacası o zamanlardan beri al renk yani bayrağımızın rengi Türklerin rengidir. Hatta Türk kırmızısı denilen bir renk bile vardır.

Rivayet odur ki; 1. Kosova Savaşı sırasında ordunun lideri Sultan 2. Murad Han, savaş meydanını gezerken, şehit kanlarından oluşan bir gölün üzerine yansıyan ay ve yıldızı görmüş, bu şeklin devlet bayrakları arasına girmesini sağlamıştır. O zamanlar tek bayrak dönemi henüz başlamamıştır. Ay - yıldızlı albayrak Osmanlı simgesi olan bayraklardan biridir.

Jüpiter mi? Yıldız mı?

Aslında o savaş sırasında gökyüzü durumu incelendiğinde fark edilmiş ki, yıldız sanılan şekil aslında Jüpiter gezegeninin bir yansımasıymış. Bu nedenle de 8 kollu yansıma yapan gezegenlere istinaden Sultan Murad Han’ın istediği Türk Bayrağı üzerinde 8 köşeli yıldızla şekillenmiş ve çizilmiş.

MEYDAN TİPİ TÜRK BAYRAĞI ÖLÇÜLERİ

35x100 cm 40×120 cm 50×150 cm 50×200 cm 300×1200 cm
1200×2400 cm 75×300 cm 100×400 cm 150×600 cm 200×800 cm

GÖNDER TİPİ TÜRK BAYRAĞI ÖLÇÜLERİ

15x22,5 cm 20×30 cm 30×45 cm 40×60 cm 50×75 cm
70×105 cm 80×120 cm 100×150 cm 120×180 cm 150×225 cm
200×300 cm 300×450 cm 400×600 cm 500×750 cm 600×900 cm
800×1200 cm 1000×1500 cm 1200×1800 cm 1500×2250 cm 500×750 cm