Bir Sembol Olarak Flama

Tarih: 11.09.2020 Görüntüleme: 349

    
Her topluluğun kendisini ifade etmek için kullandığı isim, logo, bayrak gibi semboller vardır. Özellikle bayrak, devletler başta olmak üzere temsil ettiği topluluğun en önemli ifade alanıdır. Bu önemli sembolün farklı versiyonları vardır. Flama da bu versiyonlardan biridir. Kurumsallaşmak ve sahip olduğu vizyon ve misyonu güçlü bir sembol ile ifade etmek isteyen kuruluşlar, özellikle kendi merkezlerinde ve önemli tanıtım noktalarında flamacı tarafından özel olarak üretilen flamaları ile tanıtımlarını gerçekleştirirler. Bir flamanın sembolize ederek tanıttığı kurum imajını başka bir reklam unsuru ile sağlamak mümkün değildir. Flama güven, kalıcılık, güç ve kurumun geçmişini başka bir ifade nesnesi olmaksızın güçlü bir görsellik ile ifade etme yöntemidir. Markalaşma hedefi olan kuruluşların kendilerini ifade eden bir flamaya sahip olmaları kurumsallaşmanın bir gereğini teşkil eder.

                                  

Flama Üretimi Nasıl Gerçekleştirilir

Üretilecek olan flamanın tasarımı bilgisayar ortamında dikkatli ve titiz bir çalışma ile gerçekleştirilir. Tasarım aşamasının ardından istenilen formlarda dijital baskı aşamasına geçilir. Flamacı gelişen teknolojiye uyum sağlayan bir tarzda en yüksek dijtal baskı tekniklerini uygulayarak kurumsal yapılara kaliteli ve istenilen özelliklerde flamalar üretir. Üretilen flama üzerinde uygulanan tasarım, bilgisayar üzerinde hazırlanarak dijital baskı makineleri aracılığı ile flama üzerine uygulanır. Dijital baskı yöntemi ile basılan flamalarda bu önemli sembolün en doğru ve kaliteli bir şekilde üretimi sağlanmış olur. Geleneksel yöntemlerde ortaya çıkma ihtimali bulunan ölçü sapması, renk tonu farklılıkları gibi hataların dijital yöntem ile gerçekleştirilen flama üretiminde gerçekleşmesi mümkün değildir.

Flama Çeşitleri

Flama denildiğinde kavramsal olarak bayrak çeşitleri ifade edilmek istenilse de flama daha öznel bir alanı ifade eder. Genellikle toplantı, seminer salonları, çalıştaylar gibi iç alan çalışmalarında flama kurumsallığı ve markayı güçlü bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Şenlik, festival, gösteri gibi dış alanlarda da organizasyon sahibi ve sponsorları ifade etmek için flamacı tarafından üretilen flama kullanılır. Kırlangıç, sivri uçlu, üçgen veya beşgen flamaya genellikle sunum gerçekleştirilen sahne, kürsü veya alanın giriş kapısında yer verilerek katılımcılara organizasyon sahibi tanıtılmış olur. Kurumsal yapıların merkezlerinde, ofislerinde, çalışma salonlarında da sabit flamalara yer verilmektedir. Flama, bir reklam unsuru olmanın ötesinde firmanın kimliği niteliğinde olduğundan büyük bir önem arz etmektedir.


    Bu konuyu tek tıkla paylaşın