Deniz İşaret Kod Flaması

Deniz İşaret Kod Flaması Hakkında Genel Bilgi

Deniz İşaret Kod Flaması - Deniz İşaret Kod Bayrakları

Kod Flaması Denizcilik Sektörü için Önemi

            Denizde iletişimin önemi kısıtlı olan gemi imkânlarından ve yaşanan bazı tehlikelerin hayati boyutta olmasından gelmektedir. Bu neden ile denizde haberleşme için ilk düşünülen şey; canı, malı ve çevreyi tehdit edecek olan acil durumlarda bulunan araçlar kullanılarak bu haberleşmenin sağlanmasıdır. Bu anlamda deniz işaret kod flaması denizcilik için büyük önem taşımaktadır. Gemilerde bulunması zorunlu olan deniz işaret kod bayrakları günümüzde bile sık sık ihtiyaç duyulan bir flama.

  Deniz Flama Bayrakların İşaretler Nasıl Belirlenir?

            Elektronik haberleşme cihazlarının ya da yöntemlerinin gemilerde sık sık kullanılmaya başlamasından çok daha önce oluşturulan bu görsel ya da işitsel olan haberleşme yöntemleri, uzun yıllardır denizcilerin hayatlarının bir anlamda kurtarılmasında kullanılmıştır. Uzun senelerin tecrübesi ile en uygun olan yöntemler ve bu tarz yöntemlerde kullanılması ve bulundurması gereken bazı kod teknik ya da türleri oluşturulmuş, uluslararası belli standartlara bu anlamda kavuşturulmuştur. Mors alfabesi tekniğinin deniz haberleşmesinde bir nevi kullanılmaya başlaması da bu kodlu haberleşme adı verilen uluslararası haberleşmeye bazı yeni yöntemlerin de ilave edilmesini bu sayede sağlamıştır.

 Deniz İşaret Kod Bayrakların Günümüz Teknolojisinde ki Önemi

            Bugünün teknolojik imkânlarında dahi özellik ile dil ya da elektronik haberleşme sorunlarının bir boyuta ulaştığı zamanlarda, bu tarz yöntemlere halen de başvurulmaktadır. Bu anlamda deniz işaret kod bayrakları ile haberleşme yöntemlerinden bazı çeşitleri kullanım alanı, bugün sadece bazı askeri amaçlı olan haberleşmeler için sınırlı kalma durumuna rağmen, sancaklar ile iletişim kısmen de olsa halen bütün gemiler tarafından sık sık tercih edilmekte ve bu bağlamda kullanılmaktadır.

            Bu neden ile deniz işaret kod flaması ile haberleşme yönteminin askeri ya da sivil olan bir geminin yönetiminde sorumlu olan ya da görev alan kaptan ve mürettebat ile acil durumlar için haberleşmesinde görev alacak bazı tüm güverte ya da telsiz zabitlerince de bilinmesi gerekmektedir. Bu anlamda Denizcilik sektöründe flamaların ve bayrakların büyük bir önemi olmakta ve bazı durumlarda yanlış flama ya da bayrakların kullanımından doğan tatsızlıklar da yaşanmaktadır.

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

15×22,5 cm 20×30 cm 30×45 cm 50×75 cm 70×105 cm